UTFÖRDA ARBETEN

  • Strategisk kommunikation och uppbyggnad av medierelationer för en internationell organisation i syfte att uppmärksamma en viktig samhällsfråga.
  • Relansering av konsumentvarumärke för internationellt läkemedelsbolag.
  • Löpande arbete med medierelationer för ett IT-företag.
  • Löpande arbete med medierelationer och produktlanseringar för konsumentvaruföretag.
  • Kundansvarig för PR-uppdrag som omfattade samtliga terapiområden i ett globalt läkemedelsbolag.
  • Produktion av nyhetsbrev.
  • Genomförande av undersökningar i PR-syfte.
  • Projekt inom sociala medier för en detaljhandelskedja.
  • Start av blogg.