Vad är content marketing?

Content marketing är effektivt genom att det handlar om att kommunicera på mottagarens villkor och snarare än från företagets perspektiv.

Effektiv innehållsmarknadsföring kräver innehåll som attraherar målgruppen och val av rätt tidpunkt och kanal. Med vår långa erfarenhet av redaktionell kommunikation är vi väl skickade för olika typer av  content marketing-uppdrag. Kontakta oss gärna för referenscase och närmare diskussion.