storytelling – ett effektivt kommunikationsverktyg

”Whoever tells the best story wins”
Alla gillar en bra berättelse och en bra berättelse sprids. Forskning visar att vi uppfattar tre gånger så mycket information i form av berättelser jämfört med presentation av rena fakta. Berättelser stimulerar nämligen båda våra hjärnhalvor och gör att vi förstår och minns informationen i kanske åratal framöver. Tänk på det senaste föredrag du hörde: vilket minns du bäst – faktainnehållet eller föredragshållarens exempel?

Storytelling är ett oumbärligt verktyg i företagets kommunikation för att synas och märkas i vår informationstäta omgivning. Vi har erfarenhet av att hjälpa företag att hitta sina berättelser och att formulera dem så att de får spridning på bästa sätt i både muntlig och skriftlig kommunikation.