hur vi arbetar. pr-arbetet måste sättas i ett större sammanhang

Effektiv PR innebär att PR-arbetet måste sättas in i ett större sammanhang. Vad som görs med hjälp av övrig marknadskommunikation, exempelvis annonsering och webb, påverkar valet av PR-aktiviteter.
Vi arbetar enligt ett ”röda-tråden-tänkande” där vår egen erfarenhet av operativt ansvar på marknadsavdelningar gör att vi snabbt kan sätta oss in i sammanhanget, ställa de rätta frågorna och både ge råd och hjälpa till med genomförandet. Ett sådant arbetssätt gör att all kommunikation drar åt samma håll och ger omvärlden den tydliga bild av företaget som eftersträvas.