planarbete (kommunikationsplan – pr – plan)

Utan en bra plan blir det lätt som i ”Alice i underlandet” – vet man inte riktigt vart man ska, är alla vägar är rätt. Ett väl genomfört planarbete ökar oddsen att man ägnar sig åt rätt aktiviteter.