produktion av nyhetsbrev

Nyhetsbrev som bygger kundrelationer

Få saker är så effektiva när det gäller att skapa en bra relation med kunder som nyhetsbrev med rätt och relevant innehåll. Nyhetsbrev och kundtidningar är också bra verktyg i jakten på nya kunder.

Att bjuda på kunskap och nyheter skapar kontakt, ger företaget ett ansikte utåt och stärker den långssiktiga kundrelationen.

Enligt en SIFO-undersökning har läsare av en kundtidning 37 procents högre köpintresse. En annan studie visar att en kundtidning når 20 procent av de kunder som inte nås genom andra medier.

Hur går det till?

Ett nyhetsbrev ska innehålla nyheter! Det betyder att nyhetsbrevet inte ska fyllas med erbjudanden och kampanjer. Efter ett inledande möte då vi planerar innehållet för de kommande numren, hjälper vi till att hitta ett urval av nyheter. Vi fungerar som en extern mini-redaktion, som självständigt skriver artiklar med redaktionell prägel utifrån befintligt material och intervjuer. Vi hjälper också till med bildval och layout. Efter godkännande och eventuella textjusteringar är nyhetsbrevet klart för utskick.

Många av våra kunder väljer digitala nyhetsbrev som skickas ut i e-postformat med klickbara rubriker, andra satsar på tryckta nyhetsbrev och vissa både och. De digitala nyhetsbreven har fördelen att man efter utskicket kan mäta vilka som läser, vad de läser och när de läser. Informationen använder vi sedan för att trimma innehållet till att passa läsarna ännu bättre. Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring vilken typ av nyhetsbrev som passar, hur det kan kombineras med webbplatsen, bloggen och även fungera som innehåll i exempelvis Facebook-gruppen.

Vi kan nyhetsbrev

I mer än 14 år har vi arbetat med att utforma nyhetsbrev för företag inom industri, hälsa och egenvård, life science, konsumentvaror och mycket annat. Vårt team består av skribenter och grafiska formgivare med hög kompetens. Vi behärskar både formuleringskonst och teknik och har dokumenterade erfarenheter av att öka antalet läsare för våra kunder. Vi arbetar både på engelska och svenska.

Vill du veta mer?

Skicka oss ett mejl eller slå en signal så berättar vi mer. Vi visar gärna exempel på våra pågående produktioner och kan namnge referenser. Du når oss på eva@reftmark.se eller telefon: 0768-663 844.